Conflictbemiddeling

handen in het haar

Overal waar mensen samen leven en samenwerken komen wrijvingen, meningsverschillen en conflicten voor. Wie een geschil heeft, wil daar doorgaans zo snel mogelijk vanaf. Dat lukt niet altijd. Vaak ontbreekt het aan tijd en rust om het probleem op te lossen. Het conflict kan zich op den duur gaan verharden waardoor een heel vervelende situatie ontstaat. Wanneer een conflict goed wordt opgelost kan dit leiden tot een verbeterde samenwerking en versterking van de relatie en de organisatie. Een externe bemiddelaar of een mediator kan daarbij een doorslaggevende rol spelen.

Mediation

Mediation is een speciale vorm van professionele conflictbemiddeling waarbij partijen worden begeleid om in goed overleg tot een oplossing komen. In een vertrouwelijke setting komen de conflicten, zorgen, belangen en wensen aan de orde en zoeken partijen een oplossing waarmee alle betrokkenen goed uit de voeten kunnen. Begeleider hierbij is de mediator, een ervaren professional, getraind in bemiddeling en bij voorkeur gespecialiseerd in het vakgebied. De mediator stelt, als onafhankelijke derde, partijen in staat zelf hun problemen op te lossen. In mediation wordt de communicatie hersteld en gewerkt aan herstel van vertrouwen en de relatie. Hiermee kan gezichtsverlies worden voorkomen en de schade beperkt. Zie verder https://srbo.nl/mediation/