Categorie Goed Bestuur

Code Goed Toezicht 1.0

Op 1 december 2020, heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport (‘Goed Toezicht: IJken en Verrijken’) gepresenteerd en overhandigd aan de leden. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling van de kwaliteit van…

Nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige code is dat de nieuwe code een op principes gebaseerde code is. Er staan vier leidende principes centraal: Goed onderwijs…

Dossier: Goed Bestuur en Governance

Lessen uit Amarantis en BOOR In de Media en in de Publieke Opinie wordt er veel aandacht besteed aan schandalen zoals die van Vestia en andere woningcorporaties, De Nederlandse Zorgautoriteit, etc, waarbij er ook sprake is van schandalen in het…