Nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige code is dat de nieuwe code een op principes gebaseerde code is. Er staan vier leidende principes centraal: Goed onderwijs voor alle kinderen – Verbinding met de maatschappelijke context – Professionalisering – Integriteit en transparantie. 

De besturen van de PO-Raad en de VO-raad hebben uitgesproken dat ze streven naar één gezamenlijke governance code voor het funderend onderwijs. Waar mogelijk is bij de uitwerking van deze code al rekening gehouden met vergelijkbare principes en uitwerkingen in de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Op andere punten is gekozen voor een eigen inkleuring die past bij de specifieke kenmerken van het primair onderwijs
Code Goed Bestuur PO klik hier.
Code Goed Bestuur VO klik hier.