Wat is SRBO

Het bestuur van Onderwijsorganisaties in alle sectoren van het Onderwijs is geprofessionaliseerd in de afgelopen decennia. Werden onderwijsinstellingen vroeger vaak bestuurd door goedwillende vrijwilligers, nu vindt dat plaats door professionele deskundige en betaalde bestuurders, die in dienst zijn van de Onderwijsorganisatie. Het gaat dan om directeur/bestuurders of om Colleges van Bestuur, waaronder voorzitter en leden van Colleges van Bestuur. Deze bestuurders moeten rekening en verantwoording afleggen van het door hen gevoerde beleid in inhoudelijke zin en in financiële zin aan hun Raden van Toezicht.

In de meeste gevallen zal dat zonder problemen verlopen. Toch kan het gebeuren, dat een bestuurder in een dilemma zit, hoe te handelen en hoe dit te verantwoorden naar de Raad van Toezicht. Er kan zelfs een conflict zijn ontstaan tussen de bestuurder en zijn/haar Raad van Toezicht.

Dan wilt u deskundig advies van professionals, die het specifieke terrein van het onderwijs beleidsmatig en juridisch goed kennen. Dan wilt u goede professionele rechtsbijstand als u dat nodig heeft. Dat is het doel van SRBO.

Nieuws

CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022

De Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV) zijn in het voorjaar 2020 opgegaan in een nieuwe Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit was de opmaat voor het integreren van de beide bestuurderscao’s. Samen met de VTOI-NVTK is gewerkt aan een…

Bovenwettelijke uitkering CAO Bestuurders VO niet genormeerd door WNT

Rechtbank Rotterdam merkt in haar uitspraak van 26 november 2021 aanvullende werkloosheidsuitkering van art. 6.3 CAO Bestuurders VO aan als een algemene regeling voor alle werknemers waarop de individuele bestuurder geen invloed heeft kunnen uitoefenen.   De Wet Normering Topinkomens…

WIJZIGINGEN WNT 2023

In de Wet normering topinkomens (WNT) zijn ook voor 2023 weer diverse wijzigingen doorgevoerd.Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje. Zie voor meer informatie (ook over wat hierna volgt): www.topinkomens.nl Beloningsmaxima 2023Ook dit jaar worden de maxima aangepast bij…

Code Goed Toezicht 1.0

Op 1 december 2020, heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport (‘Goed Toezicht: IJken en Verrijken’) gepresenteerd en overhandigd aan de leden. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling van de kwaliteit van…

Jurisprudentie

Hof: Arbeidsovereenkomst tussen werkgever/RvC en werknemer/bestuurder, ernstig verwijtbaar handelen RvC door ontslag tijdens ziekte. Billijke vergoeding: € 270.000,- bruto

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:4294, AR-2022-595 en AR 2021-0988 CFO De Volksbank toch werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Uitnodiging AvA bepalend voor opzegverbod ziekte bij bestuurders (Van Kalmthoutleer). Billijke vergoeding ter hoogte van € 270.000 bruto toegekend. Feiten…