Specialisten in Onderwijsrecht

Wij zijn specialisten in de bijzondere rechtspositie van Onderwijspersoneel. Dat wist u al. Maar wij zijn ook experts in de totale regelgeving, waarmee het Onderwijs te maken heeft. Of het nu gaat om de bekostigingswetten, medezeggenschap Onderwijs, klachtrecht etc. Dat is uiteraard een meerwaarde en dat zult u ook merken als u een beroep op ons doet.