Conflictpreventie en Conflictoplossing

Brand voorkomen is beter dan brand blussen! Ziekte voorkomen is beter dan ziekte genezen! Conflicten voorkomen is beter dan conflicten oplossen! Zo is het ideaal gezien en hoe eerder u in heikele kwesties om deskundig advies vraagt, hoe beter die doelstelling ook bereikt kan worden. Is het helaas al zo dat er problemen zijn, dan werken we samen aan een optimale oplossing. Hoe eerder die problemen besproken worden, hoe minder de kans aanwezig is dat de standpunten zijn verhard en dat de ruzies zijn geëscaleerd. De oplossing kunt u dan met advies en ondersteuning van ons wellicht nog zelf tot stand brengen. Is het al helemaal uit de hand gelopen, dan kunnen we u natuurlijk ook helpen. Er zijn veel mogelijkheden, zoals u op onze site al heeft kunnen zien: Preventief Advies, Conflictbemiddeling, Mediation en Rechtsbijstand. Het is er allemaal en maak er gebruik van als het nodig is.