Cursussen

Alles over de Rol van Bestuurder PO:

 • Bijzondere Rechtspositie
 • WNT bij vertrekregeling
 • RVU bij vertrekregeling 55+bestuurder
 • Participatiefonds
 • Relatie met GMR / MR
 • Relatie Bestuurder / Medebestuurder
 • Relatie Bestuurder / Raad van Toezicht
 • Mogelijkheid van Coaching Bestuurder en Klankbord
 • Ervaringen SRBO met problemen van bestuurders: do’s and don’ts

Onderwerpen:

 1. WNT blok aan het been bij bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, ontslagvergoeding en/of transitievergoeding?

  Elke bestuurder is zich wel bewust van de WNT als het gaat om zijn beloning, die immers ook wordt begrensd door de WNT. Echter weinig bestuurders houden zich bezig met de WNT als het gaat om hun ontslag. Dan geeft ook de WNT strakke grenzen aan als het gaat om ontslagvergoeding en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Onbekendheid hiermee kan u veel geld kosten! Wij leggen het u graag uit tijdens onze workshop! Zie ook hier.

 2. RVU-heffing 52%, wanneer risico bij ontslagvergoeding en/of transitievergoeding 55+ bestuurder?

  De afschaffing van de stamrechtconstructie, sterk gereduceerde mogelijkheden voor ABP ExtraPensioen, de RVU-heffing en, niet te vergeten, de Wet Normering Topinkomens. De laatste jaren legt de wetgever het eerder stoppen met werken op allerlei manieren aan banden terwijl langer doorwerken wordt gestimuleerd. De oudere bestuurder, die samen met zijn Raad van Toezicht, kiest of gedwongen is te kiezen voor een vertrekregeling of voor vervroegd uittreden heeft met deze regelgeving te maken. Wat kan er nog wel? Wij nemen u graag mee in de mogelijkheden en onmogelijkheden van een vertrekregeling van de 55+bestuurder ter vermijding van het risico van RVU-heffing.

 3. Voorbereiding op inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020. Niet alleen relevant voor Openbaar Onderwijs, maar ook voor het Bijzonder Onderwijs.

  De arbeidsverhouding van ambtenaren staat op de drempel van een heuse juridische omwenteling. Vanaf 1 januari 2020 zijn (vrijwel) alle ambtenaren voortaan niet meer werkzaam op basis van een eenzijdige aanstelling, maar op basis van een civiele arbeidsovereenkomst. Op die datum treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze ingrijpende wijziging gaat ook gelden voor ambtenaren in het openbaar onderwijs.
  Alhoewel 2020 heel ver weg lijkt is dat toch allerminst het geval. De docent met een ambtelijke aanstelling die in april 2019 ziek wordt en gedurende 104 weken ziek blijft krijgt te maken met een ontslagbescherming naar civiel recht. Dit betekent voor de werkgever dat hij in april 2019 bij de inrichting van de ziekteverzuimbegeleiding al moet vooruitkijken naar de beoordeling van dit soort geschillen door de civiele rechter. De SRBO wil u graag tijdig voorbereiden op deze wijziging en heeft daartoe mr. J.P.L.C Dijkgraaf van het Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren verzocht op donderdag 28 maart 2019 een scholing te verzorgen over de verwachte en onverwachte gevolgen van deze nieuwe wet voor het openbaar èn het bijzonder onderwijs. Want ook al valt het bijzonder onderwijs niet onder deze nieuwe wet, ook daar zullen de gevolgen voelbaar zijn. Mr. Jacques Dijkgraaf, advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwijsrecht, en als docent verbonden aan KNRA (Kennisinstituut Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) zal met u ingaan wat de WNRA betekent voor Onderwijsland, ook als u bestuurder bent van een stichting voor bijzonder onderwijs.

 4. Reorganisatie Participatiefonds, welke consequenties en hoe bereid u zich daarop voor?

  Bent u zich ervan bewust dat met ingang van 1 augustus 2020 het Participatiefonds in beginsel nog slechts 50% van de uitkeringskosten zal vergoeden? Er zijn een beperkt aantal mogelijke uitzonderingen. Als bestuurder zult u op deze ontwikkeling moeten anticiperen samen met uw directeuren. Het wordt nog belangrijker, dat u beschikt over een adequaat benoemingsbeleid, een effectief personeelsbeleid en een goed personeelsdossier dan tot nu toe al aan de orde was. Naast de transitievergoeding, die vanaf 1 januari 2020 ook verplicht is voor het openbaar onderwijs, komen er dus hoge uitkeringskosten van WW en WOPO bij. Lees hier meer. Wij leggen u graag uit wat deze ingrijpende reorganisatie van het Participatiefonds voor u als bestuurder in het primair onderwijs gaat betekenen.

 5. Rechtsbijstandsverzekering en de uitsluiting van de statutair bestuurder. Wat heeft u aan uw rechtsbijstandsverzekering als u bedreigd wordt met ontslag? Velen van u hebben een gezinsrechtsbijstandsverzekering, waarin ook rechtshulp voor problemen op de werkvloer (arbeid en inkomen) is opgenomen. U meent waarschijnlijk als statutair bestuurder, dat u hiermee afdoende bent verzekerd voor rechtsbijstand in het geval u een conflict krijgt met uw Raad van Toezicht, met wie u een arbeidsovereenkomst hebt gesloten. Helaas is dat niet het geval, omdat rechtsbijstandsverzekeringen rechtsbijstand aan een statutair bestuurder uitsluiten van rechtshulp. Lees hier meer. Omdat kosten van rechtsbijstand op kunnen lopen tot zeer hoge bedragen achten wij het noodzakelijk dat u zich hiervan bewust bent en informeren u graag verder over onze mogelijkheden.

In een middagprogramma van ongeveer 3 uur komen deze voor uw rechtspositie en verantwoordelijkheid als statutair bestuurder belangrijke onderwerpen aan bod. Wij zullen u ook in deze vertrouwelijke setting op de hoogte brengen van onze ervaringen met de behartiging van de belangen van onderwijsbestuurders in hun relatie met de Raad van Toezicht en de lessen, die daaruit zijn te trekken. Wat zijn de voetangels en klemmen als er geprocedeerd moet worden en welke valkuilen doen zich voor in een te treffen beëindigingsregeling?
Veel onderwijsbestuurders weten in probleemsituaties de weg naar ons te vinden. Het zou in veel gevallen beter zijn geweest als er eerder om hulp en advies zou zijn gevraagd, zodat problemen konden worden voorkomen.

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten op 28 maart a.s. of op 10 april 2019. Schrijf u zo snel mogelijk in!

 

Programma: Voor programma klik hier.
Waar:  Op 28 maart 2019: Hotel Utrecht (Van der Valk), Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.Op 10 april 2019: Hotel Vianen, Prins Bernardstraat 75, 4132 XE Vianen

Wanneer: 28 maart 2019 of 10 april 2019 van 14.00  tot  17:30 uur.
Kosten:

 • Voor leden/abonnees SRBO: € 155,- pp
 • Zonder abonnement: € 205,- pp

Inschrijven vóór 10 maart 2019!

Cursusgeld overmaken  vóór 10 maart 2019 op bankrekening NL63 INGB 0006 5040 94 t.n.v. SRBO. Na betaling zult u een factuur van ons ontvangen op het door u vermelde e-mailadres voor uw administratie.

Programma: Voor programma klik hier.
Waar:  Op 28 maart 2019: Hotel Utrecht (Van der Valk), Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.Op 10 april 2019: Hotel Vianen, Prins Bernardstraat 75, 4132 XE Vianen

Wanneer: 28 maart 2019 of 10 april 2019 van 14.00  tot  17:30 uur.
Kosten:

 • Voor leden/abonnees SRBO: € 155,- pp
 • Zonder abonnement: € 205,- pp

Inschrijven vóór 10 maart 2019!

Cursusgeld overmaken  vóór 10 maart 2019 op bankrekening NL63 INGB 0006 5040 94 t.n.v. SRBO. Na betaling zult u een factuur van ons ontvangen op het door u vermelde e-mailadres voor uw administratie.

Programma: Voor programma klik hier.
Waar:  Op 28 maart 2019: Hotel Utrecht (Van der Valk), Winthontlaan 4-6, 3526 KV Utrecht.Op 10 april 2019: Hotel Vianen, Prins Bernardstraat 75, 4132 XE Vianen

Wanneer: 28 maart 2019 of 10 april 2019 van 14.00  tot  17:30 uur.
Kosten:

 • Voor leden/abonnees SRBO: € 155,- pp
 • Zonder abonnement: € 205,- pp

Inschrijven vóór 10 maart 2019!

Cursusgeld overmaken  vóór 10 maart 2019 op bankrekening NL63 INGB 0006 5040 94 t.n.v. SRBO. Na betaling zult u een factuur van ons ontvangen op het door u vermelde e-mailadres voor uw administratie.