Categorie Nieuws

CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022

De Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV) zijn in het voorjaar 2020 opgegaan in een nieuwe Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit was de opmaat voor het integreren van de beide bestuurderscao’s. Samen met de VTOI-NVTK is gewerkt aan een…

WIJZIGINGEN WNT 2023

In de Wet normering topinkomens (WNT) zijn ook voor 2023 weer diverse wijzigingen doorgevoerd.Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje. Zie voor meer informatie (ook over wat hierna volgt): www.topinkomens.nl Beloningsmaxima 2023Ook dit jaar worden de maxima aangepast bij…

Code Goed Toezicht 1.0

Op 1 december 2020, heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport (‘Goed Toezicht: IJken en Verrijken’) gepresenteerd en overhandigd aan de leden. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling van de kwaliteit van…

Wijzigingen WNT 2022

In de Wet normering topinkomens (WNT) zijn ook voor 2022 weer diverse wijzigingen doorgevoerd.Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje. Zie voor meer informatie (ook over wat hierna volgt): www.topinkomens.nl Beloningsmaxima 2022Ook dit jaar worden de maxima aangepast bij…

Nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige code is dat de nieuwe code een op principes gebaseerde code is. Er staan vier leidende principes centraal: Goed onderwijs…