Categorie cao

CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2022

De Bestuurdersvereniging PO (BvPO) en de Onderwijsbestuurdersvereniging (OBV) zijn in het voorjaar 2020 opgegaan in een nieuwe Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit was de opmaat voor het integreren van de beide bestuurderscao’s. Samen met de VTOI-NVTK is gewerkt aan een…