Quickscan Bestuur / Raad van Toezicht

Beste bestuurders en toezichthouders,

Het onderwijs vraagt tegenwoordig het nodige van u allen. Het goed laten functioneren van de onderwijsorganisatie is een mooie opdracht, voor u samen, maar dat gaat niet vanzelf. De samenwerking tussen bestuur en toezichthouders  vraagt vaardigheden, die onderhoud en ontwikkeling vragen.

Zou u ook wel eens met een quick scan de temperatuur van uw onderlinge werkrelatie willen meten? Met elkaar de wederzijdse verwachtingen willen afstemmen? Met elkaar in een neutrale, vertrouwelijke setting willen bekijken en bespreken of de werkrelatie qua governance of onderlinge samenwerking in evenwicht is? Kortom:  met elkaar bespreken of u de goede werkrelatie met elkaar te pakken hebt?

Onze ervaringsdeskundigen Ben Roodink en Stieneke Stokman-Prins begeleiden u graag om uw samenwerking op efficiënte en constructieve wijze met elkaar te bespreken. Na een aparte of gezamenlijke intake (naar keuze)  bespreken zij met u aan de hand van een aantal vragen in enkele gesprekken aan de hand van uw antwoorden (met eventueel een beperkte dossierstudie), hun concept bevindingen, analyses en aanbevelingen. Na afloop ontvangt u een definitieve rapportage.
Indien u meer wilt weten over deze begeleiding kunt u zich per email of telefoon wenden tot
Ben Roodink: benroodink@live.nl; 06 22735785 of
Stieneke Stokman-Prins: stokmanmediation@outlook.com; 06 20010345