Klankbord, Intervisie en Coaching

Klankbord en intervisie

Naast juridische ondersteuning van bestuurders biedt SRBO intervisie als ondersteunende activiteit aan. Vanwege de zeer kwetsbare rechtspositie van de bestuurder, die als gevolg van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 nog verder zal verslechteren, is er alles aan gelegen om problemen in de samenwerking tussen bestuurder en Raad van Toezicht zoveel mogelijk te voorkomen. Een negatieve dynamiek kan heel snel leiden tot een onhoudbare situatie voor de bestuurder. Wees daar alert op en stel het vragen om advies en coaching niet uit.

Voor bestuurders kan het zeer nuttig en behulpzaam zijn om te kunnen sparren met een externe partner, los van een directe (dreigende) conflictsituatie. Door gebruik te maken van een klankbord/externe sparringpartner om zo dilemma’s te kunnen delen en inzicht te krijgen op de eigen positie/attitude, kunnen mogelijke conflicten juist worden voorkomen. Een bestuurder zit vaak op een eenzame positie in een politieke context waardoor hij/zij alleen op het eigen inzicht/gevoel afgaat. Daar zit een afbreukrisico dat ondervangen kan worden door te voorzien in een klankbord in de persoon van een externe ervaringsdeskundige, die afstand koppelt aan vertrouwen en betrokkenheid. De ludieke definitie van een adviseur is: “een adviseur weet het ook niet maar anders.” Maar als hij voldoende inzicht heeft in de materie, goed kan schakelen tussen inhoud, proces en persoonlijke dimensies, dan zit juist daar zijn meerwaarde. Dat geldt ook voor het “klankbord”. Wij zijn blij dat wij via ons netwerk ook deze dienstverlening met de noodzakelijke discretie kunnen aanbieden. Thans bieden wij aan bestuurders en toezichthouders ook de service van een quickscan op deze bijzondere relatie.