Categorie Kernkwaliteiten

Conflictpreventie en Conflictoplossing

Brand voorkomen is beter dan brand blussen! Ziekte voorkomen is beter dan ziekte genezen! Conflicten voorkomen is beter dan conflicten oplossen! Zo is het ideaal gezien en hoe eerder u in heikele kwesties om deskundig advies vraagt, hoe beter die…

Gespecialiseerde rechtsbijstand in arbeidsconflicten

Wij zijn experts in de juridische ondersteuning en rechtsbijstand in het arbeidsrecht en wel speciaal in de bijzondere rechtspositie van onderwijspersoneel. Dat is een meerwaarde ten opzichte van rechtshulpverleners, die die expertise niet of niet voldoende hebben.

Specialisten in Onderwijsrecht

Wij zijn specialisten in de bijzondere rechtspositie van Onderwijspersoneel. Dat wist u al. Maar wij zijn ook experts in de totale regelgeving, waarmee het Onderwijs te maken heeft. Of het nu gaat om de bekostigingswetten, medezeggenschap Onderwijs, klachtrecht etc. Dat…