Expertise in de relatie Bestuurder – Raad van Toezicht/Toezichthoudend orgaan

Beide hebben wij expertise in de relatie Bestuurder – Raad van Toezicht/Toezichthoudend orgaan, procedureel, maar ook bestuurlijk omdat Stieneke Stokman zelf jarenlang zitting heeft in de Raad van Toezicht van een groot schoolbestuur te Den Haag als voorzitter. Wij kennen die relatie dus van binnen en van buiten! Dat is belangrijk om u goed te kunnen adviseren als er strubbelingen zijn of dreigen in die relatie. Wij kunnen ons immers goed verplaatsen in de positie van beide partijen.