Vechten voor uw belangen als het moet met behoud van de arbeidsrelatie als het kan

De beste oplossingen zijn win-win oplossingen. Daarmee kan ieder der partijen in een conflict verder met zijn of haar carrière of zijn/haar leven. Wij zijn oplossingsgericht en niet probleemgericht. Niet gericht op het conflict, maar hoe de wederzijdse belangen van beide partijen zich vertalen naar een oplossing, die in het belang is van beide partijen. Immers u heeft er belang bij dat u ofwel verder kunt in de onderwijsorganisatie, waaraan u nu verbonden bent, of dat uw mogelijkheden om elders een nieuwe carrièrestap te maken optimaal zijn, als het niet in uw belang is om  uw huidige onderwijsorganisatie te verlaten. In alle gevallen moet imagoschade en reputatieschade worden vermeden.  Echter als de bereidheid van de andere zijde  niet aanwezig is om een minnelijke oplossing te bereiken, zullen we voor u vechten en dan gaan we maximaal en alleen voor uw belangen. Zie verder voor rechtsbijstand https://srbo.nl/rechtsbijstand/  en ook https://srbo.nl/conflictbemiddeling-overview/