Categorie Jurisprudentie

Hof: Arbeidsovereenkomst tussen werkgever/RvC en werknemer/bestuurder, ernstig verwijtbaar handelen RvC door ontslag tijdens ziekte. Billijke vergoeding: € 270.000,- bruto

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:4294, AR-2022-595 en AR 2021-0988 CFO De Volksbank toch werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Uitnodiging AvA bepalend voor opzegverbod ziekte bij bestuurders (Van Kalmthoutleer). Billijke vergoeding ter hoogte van € 270.000 bruto toegekend. Feiten…

Recht op gedeeltelijke transitievergoeding bij structureel substantiële vermindering van arbeidsduur (tenminste 20% urenverlies), ongeacht of er sprake is van ontslag.

Hoge Raad 14-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1617, (werkneemster/Stichting Kolom) Recht op transitievergoeding bij herplaatsing HR_2018_1617 Tot nu toe gingen we ervan uit, dat wanneer een werknemer gedeeltelijk door UWV is afgekeurd voor de eigen functie en herplaatsbaar is in een functie met minder…