Kantonrechter kent transitievergoeding toe bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid, ook bij IVA-uitkering

Beschikking dd. 19-02-2016 ktg Amsterdam Transitievergoeding toegekend bij IVA

Beschikking kantonrechter te Leiden dd. 9 maart 2016 transitievergoeding toegekend

Nadat de betrokken onderwijspersoneelsleden in het primair onderwijs waren ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid, waarbij er in een geval een WGA-uitkering is toegekend en bij het andere geval een IVA-uitkering heeft de kantonrechter geoordeeld, dat beide werknemers recht hadden op een transitievergoeding. De positie van een werknemer in het primair onderwijs is ook na een WIA-keuring onvergelijkbaar met de positie van de gewone werknemer in het bedrijfsleven, enerzijds wegens ABP-invaliditeitspensioen en anderzijds wegens de IPAP-verzekering, die vrijwel altijd door de werkgever ten behoeve van de werknemers wordt afgesloten. Deze omstandigheden waren voor de kantonrechter niet van belang, omdat het gaat om uitkeringen uit verzekeringen, die door de werkgever ten behoeve van de werknemer zijn afgesloten, ook al wordt de premie mede door de werkgever betaald. Een andere overweging is dat deze uitkeringen los zouden staan van ontslag. Dat onderwijspersoneel uit het Openbaar Onderwijs geen transitievergoeding ontvangt bij ontslag, waardoor er ongelijkheid is opgetreden tussen onderwijspersoneel als ambtenaar in het openbaar onderwijs en onderwijspersoneel als werknemer in het bijzonder onderwijs maakt dat volgens de kantonrechter niet anders.