Angela

Angela

Hof: Arbeidsovereenkomst tussen werkgever/RvC en werknemer/bestuurder, ernstig verwijtbaar handelen RvC door ontslag tijdens ziekte. Billijke vergoeding: € 270.000,- bruto

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 mei 2022 ECLI:NL:GHARL:2022:4294, AR-2022-595 en AR 2021-0988 CFO De Volksbank toch werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Uitnodiging AvA bepalend voor opzegverbod ziekte bij bestuurders (Van Kalmthoutleer). Billijke vergoeding ter hoogte van € 270.000 bruto toegekend. Feiten…