Veelgestelde vragen

Ik ben voorzitter College van Bestuur en nu ben ik gevraagd door een ander bestuur om een zieke bestuurder/voorzitter CVB te vervangen naast mijn huidige baan. Ik denk dat ik deze functies voor een periode van maximaal 6 maanden wel met elkaar kan combineren. Waar moet ik op letten?

Antwoord: Uw Raad van Toezicht moet hierover geïnformeerd worden en zich hiermee kunnen verenigen. Het is belangrijk, dat u zo precies mogelijk kunt aangeven welke urenbelasting per week dit met zich mee zal brengen. U dient rekening te houden met de fiscale consequenties. Beide inkomens worden door de belastingdienst bij elkaar opgeteld. Daardoor betaalt u relatief gezien meer belasting, vooral als u ook in een hoger belastingtarief terecht komt. Verder mag maar één werkgever heffingskorting toepassen. Als u twee verschillende werkgevers heeft, loopt u de kans dat u door tweemaal toepassing van heffingskorting en belasting betaling vanaf de eerste schijf te weinig loonbelasting heeft betaald. Dan ontvangt u later nog een belastingaanslag voor de inkomstenbelasting. Om dit soort problemen te voorkomen, lijkt detachering vanuit uw huidige werkgever naar de andere onderwijsorganisatie voor een beperkt aantal uren de meest praktische oplossing, met de minste risico’s als uw Raad van Toezicht met deze constructie akkoord is gegaan.

Ik ben na een gunstige afloop van de sollicitatieprocedure in onderhandeling met de Raad van Toezicht over mijn arbeidsvoorwaarden als bestuurder. Ik had in mijn huidige functie een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu biedt de Raad van Toezicht mij een functiecontract aan voor de duur van 4 jaar met mogelijkheid van verlenging met weer 4 jaar. Heeft u tips voor mij?

Onze tip: Beding bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, een aanvullende ontslagvergoeding in de arbeidsovereenkomst voor het geval er geen verlenging plaatsvindt.

In toenemende mate zien wij dat arbeidsovereenkomsten van nieuwe bestuurders worden aangegaan voor een periode van vier jaar met mogelijkheid van verlenging. Wij attenderen bestuurders er op dat dit betekent dat de arbeidsovereenkomst na vier jaar van rechtswege, dus automatisch, afloopt, tenzij de Raad van Toezicht de arbeidsovereenkomst wil verlengen. Wil de Raad van Toezicht geen verlenging, dan kunt u zich hiertegen dus niet verzetten en wordt u werkeloos tenzij u aansluitend een nieuwe baan vindt.

Wij adviseren u daarom om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alvast na te denken (en te onderhandelen) over de gevolgen van een automatische afloop van de arbeidsovereenkomst. U valt als de Raad van Toezicht de arbeidsovereenkomst niet verlengt weliswaar in de WW/BW werkloosheidsregeling van de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs en u heeft weliswaar recht op een wettelijke transitievergoeding (na vier jaar bedraagt deze slechts 1⅓ maandsalaris), maar wij adviseren u om in de arbeidsovereenkomst een redelijke ontslagvergoeding op te nemen voor het geval de arbeidsovereenkomst na vier jaar niet wordt verlengd. Wij willen u graag van advies dienen tijdens de onderhandelingen hierover.

[qa cat=helpdesk]

Is uw vraag niet beantwoord? Stel hem hier.

  Uw naam (verplicht)

  Functie van de bestuurder (verplicht)

  Onderwijsorganisatie (verplicht)

  Naam bestuurdersvereniging (verplicht)

  Aansluitnummer bestuurdersvereniging (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Uw vraag (verplicht)