Rechtskundig en beleidsmatig advies op wat u als onderwijsbestuurder doet

SRBO: Rechtskundig

Door onze ruime en langdurige ervaring met dienstverlening aan onderwijsbestuurders over alles waar zij als onderwijsbestuurder mee te maken krijgen (arbeidsconflicten, medezeggenschapsgeschillen, functiewaardering en geschillen daarover, klachten van ouders, toelating-, schorsing en verwijdering van leerlingen, afvloeiingsontslagen, reorganisatie, DGO met vakorganisaties, kwaliteitsbeoordelingen door de onderwijsinspectie, nieuwbouw en renovatie schoolgebouwen, huurrecht, subsidiegeschillen met Rijksoverheid en Gemeenten, financiële verantwoordelijkheid) hebben wij een goed beeld van wat de verantwoordelijkheid van een onderwijsbestuurder inhoudt. Daarom hebben wij ook een visie, wat een onderwijsbestuurder in bepaalde omstandigheden ten aanzien van beleidsvraagstukken wel en niet zou moeten doen, met welke procedures rekening gehouden moet worden etc. Daarmee kunnen wij het verschil voor u maken, als u het moeilijk heeft of dreigt te krijgen.