Categorie Nieuws

Recht op gedeeltelijke transitievergoeding bij structureel substantiële vermindering van arbeidsduur (tenminste 20% urenverlies), ongeacht of er sprake is van ontslag.

Hoge Raad 14-09-2018, ECLI:NL:HR:2018:1617, (werkneemster/Stichting Kolom) Recht op transitievergoeding bij herplaatsing HR_2018_1617 Tot nu toe gingen we ervan uit, dat wanneer een werknemer gedeeltelijk door UWV is afgekeurd voor de eigen functie en herplaatsbaar is in een functie met minder…

Rechtsbijstand voor de Onderwijsbestuurder met meerwaarde!

  Als je als Onderwijsbestuurder alleen een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten bij de reguliere verzekeraars, dan is de kans groot, dat je te maken krijgt met de uitsluitingsclausule in de polisvoorwaarden vanwege je functie als statutair bestuurder. Een voorbeeld daarvan is…