Code Goed Toezicht 1.0

Op 1 december 2020, heeft de kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK hun eindrapport (‘Goed Toezicht: IJken en Verrijken’) gepresenteerd en overhandigd aan de leden. De kwaliteitscommissie adviseert om op basis van een Code Goed Toezicht de ontwikkeling van de kwaliteit van het toezicht te verbeteren en te borgen. De code beoogt het niet-vrijblijvende centrale referentiekader c.q. de ‘beroepsstandaard’ te worden voor het intern toezicht in kinderopvang en onderwijs. De Code Goed Toezicht 1.0 dient volgens de commissie als inspiratiebron voor dialoog en reflectie, als richtsnoer voor professionalisering, als toetssteen voor het handelen en als basis voor verantwoording. De Code Goed Toezicht 1.0 van de Kwaliteitscommissie is het uitgangspunt geweest voor de dialoog met de leden en stakeholders. Op de ALV van 29 september 2021 is de Code Goed Toezicht vastgesteld.

In de Code Goed Toezicht zijn vier kernwaarden geformuleerd die de basis vormen van de missie en visie van de vereniging VTOI-NVTK. 

Deze kernwaarden zijn:

  1. integriteit;
  2. maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  3. verbinding;
  4. professionaliteit.

Voortbouwend en aanvullend op deze kernwaarden, neemt de Code zeven principes als uitgangspunt. Deze zijn:
1. Legitimiteit en compliance;
2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
3. Integriteit;
4. Transparantie en openheid;
5. Interne en externe verbinding;
6. Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen;
7. Verantwoording.

De kernwaarden en principes worden toegelicht met good practices o.a. dat het toezicht vanuit de werkgeversrol zorgvuldig omgaat met het bestuur.