Wat is SRBO

Het bestuur van Onderwijsorganisaties in alle sectoren van het Onderwijs is geprofessionaliseerd in de afgelopen decennia. Werden onderwijsinstellingen vroeger vaak bestuurd door goedwillende vrijwilligers, nu vindt dat plaats door professionele deskundige en betaalde bestuurders, die in dienst zijn van de Onderwijsorganisatie. Het gaat dan om directeur/bestuurders of om Colleges van Bestuur, waaronder voorzitter en leden van Colleges van Bestuur. Deze bestuurders moeten rekening en verantwoording afleggen van het door hen gevoerde beleid in inhoudelijke zin en in financiële zin aan hun Raden van Toezicht.

In de meeste gevallen zal dat zonder problemen verlopen. Toch kan het gebeuren, dat een bestuurder in een dilemma zit, hoe te handelen en hoe dit te verantwoorden naar de Raad van Toezicht. Er kan zelfs een conflict zijn ontstaan tussen de bestuurder en zijn/haar Raad van Toezicht.

Dan wilt u deskundig advies van professionals, die het specifieke terrein van het onderwijs beleidsmatig en juridisch goed kennen. Dan wilt u goede professionele rechtsbijstand als u dat nodig heeft. Dat is het doel van SRBO.

Nieuws

Wijzigingen WNT 2022

In de Wet normering topinkomens (WNT) zijn ook voor 2022 weer diverse wijzigingen doorgevoerd.Wij zetten de belangrijkste voor u op een rijtje. Zie voor meer informatie (ook over wat hierna volgt): www.topinkomens.nl Beloningsmaxima 2022Ook dit jaar worden de maxima aangepast bij…

Nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van kracht. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige code is dat de nieuwe code een op principes gebaseerde code is. Er staan vier leidende principes centraal: Goed onderwijs…

Jurisprudentie

Bovenwettelijke uitkering CAO Bestuurders VO niet genormeerd door WNT

Rechtbank Rotterdam merkt in haar uitspraak van 26 november 2021 aanvullende werkloosheidsuitkering van art. 6.3 CAO Bestuurders VO aan als een algemene regeling voor alle werknemers waarop de individuele bestuurder geen invloed heeft kunnen uitoefenen.   De Wet Normering Topinkomens…

Ook vlak voor pensioen recht op volledige transitievergoeding!

De werknemer was een IVA-uitkering toegekend per 10 juni 2014. Bijna 2  jaar later verzocht het schoolbestuur om een ontslagvergunning bij UWV, welke vergunning werd toegekend. Vervolgens werd de werknemer ontslagen per 23 augustus 2016 zonder dat hem een transitievergoeding…