Wat is SRBO

Het bestuur van Onderwijsorganisaties in alle sectoren van het Onderwijs is geprofessionaliseerd in de afgelopen decennia. Werden onderwijsinstellingen vroeger vaak bestuurd door goedwillende vrijwilligers, nu vindt dat plaats door professionele deskundige en betaalde bestuurders, die in dienst zijn van de Onderwijsorganisatie. Het gaat dan om directeur/bestuurders of om Colleges van Bestuur, waaronder voorzitter en leden van Colleges van Bestuur. Deze bestuurders moeten rekening en verantwoording afleggen van het door hen gevoerde beleid in inhoudelijke zin en in financiële zin aan hun Raden van Toezicht.

In de meeste gevallen zal dat zonder problemen verlopen. Toch kan het gebeuren, dat een bestuurder in een dilemma zit, hoe te handelen en hoe dit te verantwoorden naar de Raad van Toezicht. Er kan zelfs een conflict zijn ontstaan tussen de bestuurder en zijn/haar Raad van Toezicht.

Dan wilt u deskundig advies van professionals, die het specifieke terrein van het onderwijs beleidsmatig en juridisch goed kennen. Dan wilt u goede professionele rechtsbijstand als u dat nodig heeft. Dat is het doel van SRBO.

Nieuws

Rechtsbijstand voor de Onderwijsbestuurder met meerwaarde!

  Als je als Onderwijsbestuurder alleen een rechtsbijstandsverzekering hebt afgesloten bij de reguliere verzekeraars, dan is de kans groot, dat je te maken krijgt met de uitsluitingsclausule in de polisvoorwaarden vanwege je functie als statutair bestuurder. Een voorbeeld daarvan is…

Jurisprudentie