Uitspraak kantonrechter d.d. 15-09-2011

Uitspraak kantonrechter d.d. 15-09-2011 ontbindings arbeidsovereenkomst voorzitter CvB wegens financieel wanbeleid